Her ligger der links til forskelligt. F. eks. gamle håndskrifter, som efter bedste evne er blevet renskrevet.

Hvad var en høker

Aakirkebyhallerne i 40 år

Nogle af dyrlæge Alsings oplevelser

Natur Bornholms historie  (Skrevet af Poul Aksel Eriksen)

Klintebakkens historie

Erhvervslivet i Aakirkeby og omegn