Efterlysninger

Vi har mange billeder, som vi mangler oplysninger om.

Dobbeltklikker du på billedet åbner det i en større størrelse. Øverst til højre er en hvid cirkel med et i. Dobbeltklikker du på den kan du se et filnavn


Hvis du har oplysninger om et billede, må du meget gerne sende en mail til os med oplysningerne og det pågældende filnavn. Eller kom ind på arkivet og giv os oplysningerne.Klik på dette link, så kommer billederne

 

 

Send oplysningerne her

(Hvis du dobbeltklikker, kommer der en email-blanket)

r.